فعالیت های مرکز

  ری ژنراسيون سیستم عصبی
  بیماری های دی ژنراتیو ستون فقرات
  بیماری های دی ژنراتیو مغزی
(آلزايمر و پاركينسون)
  بیماری صرع
  بیماری های ایسکمی مغزی
  بیماری های ستون فقرات و مغز
  بیماری های فانکشنال مغزی

ضربه های مغزی

بيماريهای حركتي  

علوم اعصاب بينايی

كد گذاري نورونی


 
 
  
مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شیراز - بولوار شهید چمران - بیمارستان شهید چمران - طبقه همکف - مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز 
 تلفن تماس:  07136234508
دورنگار: 36234508-071
کدپستی: 7194815644 
ایمیل: neuroscien@sums.ac.ir