همکاری ها و موافقت نامه ها

عقد تفاهم نامه همکاری بین مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز با:
 1. مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری 
2. مرکز تحقیقات هیستومورفومتری و استریولوژی
3. گروه فیزیولوژی
4. کمیته تحقیقات دانشجویی
5. قطب علمی آموزش الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
6. مرکز تحقیقات رادیولوژی
7. مرکز تحقیقات بیهوشی 
8. پژوهشگاه دانش های بنیادی (IPM)
9. ستاد علوم شناختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

 
مرکز تحقیقات علوم اعصاب
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شیراز - بولوار شهید چمران - بیمارستان شهید چمران - طبقه همکف - مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز 
 تلفن تماس:  07136234508
دورنگار: 36234508-071
کدپستی: 7194815644 
ایمیل: neuroscien@sums.ac.ir