همکاری ها و موافقت نامه ها

عقد تفاهم نامه همکاری بین مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز با:
 
 
 
 1. مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری 
 
 
 
2. مرکز تحقیقات هیستومورفومتری و استریولوژی
 
 
 
3. گروه فیزیولوژی
 
 
 
4. کمیته تحقیقات دانشجویی
 
 
 
5. دانشکده مجازی

 
 
6. مرکز تحقیقات رادیولوژی
 
 
 
7. مرکز تحقیقات بیهوشی 
 
 
 
8. پژوهشگاه دانش های بنیادی (IPM)
 
 
 
9. ستاد علوم شناختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
 
 
 
10.آزمایشگاه رفتاری و علوم شناختی دانشگاه استنفورد، کالیفرنیا، آمریکا
 
 
 
11. دانشگاه پیکاری فرانسه
 
 
 
12.موسسه بین الملی علوم اعصاب هانوفر، آلمان
 
 
 
13. موسسه ملی علوم اعصاب عربستان سعودی

 
 
14. پژوهشگاه رویان
 
 
 
15. دانشگاه شیراز، دانشکده برق
 
 
 
16. دانشگاه صنعتی شیراز، دانشگاه برق
 
 
 
17. آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
 
 
 
18. مرکز تحقیقات طب عفونی و گرمسیری خلیج فارس و پژوهشکده زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
 
 
 
19. موسسه ملی نیماد وزارت بهداشت
 
 
 
20. بخش جراحی مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 
مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شیراز - بولوار شهید چمران - بیمارستان شهید چمران - طبقه همکف - مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز 
 تلفن تماس:  07136234508
دورنگار: 36234508-071
کدپستی: 7194815644 
ایمیل: neuroscien@sums.ac.ir