معرفی مرکز   

مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز از اسفند 1386 آغاز بکار نمود و در شهریور 1387 بصورت غیر مصوب در بیمارستان شهید چمران به فعالیت خود ادامه داد. با همت اعضای هیات علمی مرکز و پیگیری مجدانه توسط ریاست مرکز و اعضاء و حمایت رياست محترم دانشگاه این مرکز در خرداد 1392 موفق به اخذ موافقت قطعی از معاونت تحقيقات و فناوری وزارت متبوع شد.

 این مرکز در نظر دارد تا با انجام پژوهش های زیربنایی، مدیریت صحیح، استفاده از اساتید برجسته و برقراری ارتباط مستمر با سایر دانشگاه های ملی و فراملی فعال در زمینه علوم اعصاب و با رعايت استاندارد های پژوهش فعالیت های خود را به عنوان مرکز توسعه پژوهش های علوم اعصاب به شیوه ای ارائه نماید که ضمن برخورداری از بینش روزآمد، بتواند تولید، توزیع، انتشار و ترویج دانش تخصصی را برای همه مخاطبین خود اعم از اساتید، دانشجویان، فارغ التحصیلان گروه پزشکی و عموم مردم ایجاد نموده و با ارتقاء روش های تشخیصی و درمانی در حیطه مرتبط که باعث ارتقاء سطح سلامت و کیفیت زندگی می شود و با نوآوری بر اساس ظرفیت های جامعه و همسویی با فرآیند جهانی شدن ضامن بقا و انتقال میراث علمی کشورمان باشد.

دانلود پمفلت مرکز تحقیقات علوم اعصاب


  
 
مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شیراز - بولوار شهید چمران - بیمارستان شهید چمران - طبقه همکف - مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز 
 تلفن تماس:  07136234508
دورنگار: 36234508-071
کدپستی: 7194815644 
ایمیل: neuroscien@sums.ac.ir