ساختار سازمانی
 


رئیس مرکز
دکتر مجید رضا فرخی، استاد جراحی مغز و اعصاب با فلوشیپ جراحی ستون فقرات  
 

 

معاون مرکز
دکتر ناهید اشجع زاده، دانشیار داخلی مغز و اعصاب

 

 مدیر مرکز
مهشید حسینی، كارشناس ارشد بیوشيمی

 

 

اعضای موسس مرکز
دکتر مجید رضا فرخی، استاد جراحی مغز و اعصاب  

دکتر ناهید اشجع زاده، دانشیار داخلی مغز و اعصاب
دکتر موسی تقی پور، استاد جراحی مغز و اعصاب
دکتر اسداله ظریفکار، استاد فیزیولوژی
دکتر نگین هادی، استاد پزشکی اجتماعی
 

 

 

اعضای شورای پژوهشی
دکتر عبدالحمید شریعت، دانشیار داخلی مغز و اعصاب
دکتر حمید نعمتی، استادیار داخلی مغز و اعصاب کودکان
دکتر سرور اینالو، دانشیار داخلی مغز و اعصاب کودکان 
دکتر علی اکبر اسدی پویا،دانشیار بیماریهای صرع
دکتر محمد سینا صالحی، استادیار علوم اعصاب شناختی
دکتر مجتبی کشاورز، استادیار فاماکولوژی

دکتر محمد نامی، استادیار علوم اعصاب شناختی


 

کارشناس مرکز
مهرناز غلامی، كارشناس ارشد مترجمی زبان انگليسی
آتنا امیری، کارشناس ارشد فیزیولوژی
سولماز روشن، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
الهه امیری نژاد فرد، کارشناس ارشد ایمونولوژی پزشکی

 

 
 
 
مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شیراز - بولوار شهید چمران - بیمارستان شهید چمران - طبقه همکف - مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز 
 تلفن تماس:  07136234508
دورنگار: 36234508-071
کدپستی: 7194815644 
ایمیل: neuroscien@sums.ac.ir