نگارخانه
 
 انتخاب جناب استاد دکتر مجید رضا فرخی به عنوان پژوهشگر برگزیده سال 1396
 
 برگزاری اولین مدرسه تابستانی علوم اعصاب شناختی
 
 
دعوت از جناب پروفسور فرخی به عنوان سخنران مدعو و عضو کمیته علمی کنگره Spine 2017
 
 
دعوت از جناب پروفسور فرخی به عنوان سخنران مدعو و عضو کمیته علمی کنگره Spine 2016
 
 
بازدید پروفسور لیمانز از مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز
 
عمل دشوار و موفقیت آمیز قهرمان رکاب زن تبریزی توسط استادان جراح شیرازی
 
انتخاب آقای دکتر فرخی به عنوان استاد منتخب سال 1392
 
انتخاب پرفسور فرخی به عنوان پژوهشگر برتر فرهنگستان علوم پزشکی
 
انتخاب پرفسور فرخی به عنوان پژوهشگر فعال سال 91
آقای دکتر مجید رضا فرخی در سال 91 به عنوان پژوهشگر فعال برگزیده شدند و در مراسم روز پژوهش دانشگاه علوم پزشکی شیراز از ایشان تقدیر بعمل آمد.
 
 سمینار معرفی و ترویج علوم و فن آوری های شناختی
 
 
 
 
 
 
 نخستین سمینار کشوری تازه های جراحی اعصاب فانکشنال و استریوتاکتیک
 
 
 
جلسه توجیهی دانشجویان شرکت کننده در فراخوان مرکز تحقیقات نروساینس
 
 
 
بازدید دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از مرکز تحقیقات نروساینس
 
 
 
 
 عکس رئیس مرکز با دانشجویان فعال مرکز
 
 
 بازدید دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از مرکز تحقیقات نروساینس
 
 
مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شیراز - بولوار شهید چمران - بیمارستان شهید چمران - طبقه همکف - مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز 
 تلفن تماس:  07136234508
دورنگار: 36234508-071
کدپستی: 7194815644 
ایمیل: neuroscien@sums.ac.ir