اولويت هاي پژوهشی

 
     محور اول: بيماري هاي جراحي مغز و اعصاب (نوروسرجري)

- بررسي روشهاي پيشگيرانه دارويي و جراحي در ضربه هاي مغزي
- بررسي خصوصيتهاي باليني روشهاي درماني در بيماران مبتلا به بيماريهاي دژنراتيو ستون فقرات
- مقايسه تكنيك هاي جراحي در درمان تومورهاي مغزي
 
  محور دوم: بيماري هاي مغز و اعصاب (نورولوژي)

- بررسي خصوصيات باليني و درمان استروك
- بررسي خصوصيات باليني و درمان بيماري هاي التهابي
- بررسي خصوصيات باليني و درمان بيماري هاي صرع

 
  محور سوم: علوم اعصاب پايه

- بررسي مكانيسم اختلالات ايجاد شده در مدلهاي نورو دژنراتيو و راهكارهاي درماني آن
- بررسي مكانيسم اختلالات ايجاد شده در مدلهاي بيماري صرع و راهكارهاي درماني آن
- بررسي مكانيسم هاي درد و ضد درد در مدلهاي هايپر آلژزي 
- بررسي مكانيسم هاي نوروپروتكشن و مرگ سلول
- بررسي مكانيسم هاي مولكولي در ايجاد بيماري هاي MS
 
     
 
مرکز تحقیقات علوم اعصاب
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شیراز - بولوار شهید چمران - بیمارستان شهید چمران - طبقه همکف - مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز 
 تلفن تماس:  07136234508
دورنگار: 36234508-071
کدپستی: 7194815644 
ایمیل: neuroscien@sums.ac.ir