اطلاعات تماس

مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شیراز

شیراز - بولوار شهید چمران - بیمارستان شهید چمران - طبقه همکف - مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز 
برج پژوهشی محمد رسول ا... (ص) طبقه 8
تلفن تماس: 36234508-071

دورنگار: 36234508-071
پست الکترونیک: neuroscien@sums.ac.ir
کد پستی: 7194815644

 
 
مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شیراز - بولوار شهید چمران - بیمارستان شهید چمران - طبقه همکف - مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز 
 تلفن تماس:  07136234508
دورنگار: 36234508-071
کدپستی: 7194815644 
ایمیل: neuroscien@sums.ac.ir