خدمات مرکز

- توانبخشی سیستم عصبی برای بیماران با ضایعات ایسکمی مغزی و اختلالات حافظه

- فیدبک عصبی (نروفیدبک) برای بچه های بیش فعالی

- مانیتورینگ سیستم عصبی و نخاعی حین اعمال جراحی پیچیده نخاع و مغز

- استفاده از تحریک مغناطیسی مغز برای بیماران با اختلالات روانی (اعصاب و روان)

- لیست بیمارانی که می توانند از Neurofeedback در آزمایشگاه Brain Mapping استفاده کنند.

- لیست بیمارانی که می توانند از TMS در آزمایشگاه Brain Mapping استفاده کنند.

 


 
مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شیراز - بولوار شهید چمران - بیمارستان شهید چمران - طبقه همکف - مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز 
 تلفن تماس:  07136234508
دورنگار: 36234508-071
کدپستی: 7194815644 
ایمیل: neuroscien@sums.ac.ir