مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شیراز از اسفند 1386 آغاز بکار نمود و در شهریور 1387 بصورت غیر مصوب در بیمارستان شهید چمران به فعالیت خود ادامه داد. با همت اعضای هیئت علمی مرکز و پیگیری مجدانه توسط ریاست مرکز و اعضاء و حمایت رياست محترم دانشگاه این مرکز در خرداد 1392 موفق به اخذ موافقت قطعی از معاونت تحقيقات و فناوری وزارت متبوع شد.

Feature Slides

انجام مانيتورينگ سيستم عصبي در حين جراحي هاي نخاع در شیراز برای نخستین بار در کشور توسط مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز1394-8-19

در بين دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور، براي نخستین بار در دانشگاه علوم پزشكي شيراز، دستگاه هاي مانيتورينگ سيستم اعصاب مركزي و محيطي در حین جراحی های نخاعی، راه اندازی و استفاده شد.


به گزارش خبرنگار وب دا در روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، رئيس مركز تحقيقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اعلام این خبر، گفت: راه اندازی و استفاده از دستگاه های مانیتورینگ، باعث افزايش كيفيت و كاهش عوارض در جراحي هاي پيچيده نخاعي شامل تومورهاي درون نخاع و اختلالات كجي ستون فقرات (اسكوليوز و كيفوز) و تومورهاي كل سيستم اعصاب مركزي درون جمجمه، می شود.

 دكتر مجيدرضا فرخي، افزود: با حمایت پروفسور رضا ملک زاده معاون تحقيقات وزارت بهداشت، دکتر محمدهادی ایمانیه رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز، معاونت های پژوهشي و فن آوري و توسعه مديريت و منابع دانشگاه، پروژه نقشه برداري مغزي (Brain Mapping) راه اندازي و نخستین دستگاه آن كه شامل مانيتورينگ سيستم عصبي در حين جراحي از طريق ضبط و ثبت پتانسيل هاي برانگيخته حسي و حركتي، بينايي و ساقه مغز به نام (MEP SSEP ,BEP ,VEP و EMG شانزده كاناله)، ضبط امواج D از سطح نخاع و تحریک مستقیم عصب، خريداري و بر روي دو بيمار با تومور درون نخاعي و يک بيمار با تومور مغزي استفاده شد.

این فوق تخصص جراحي ستون فقرات و مغز و اعصاب، ادامه داد: استفاده از این دستگاه، سبب كاهش جدي عوارض جراحي براي تومورهاي بسيار حساس، مانند تومورهاي درون نخاعي و يا ضايعاتي كه ممكن است در حين جراحي سبب آسيب به نخاع شود، مي شود.
رئيس مركز تحقيقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بیان اینکه استفاده از اين دستگاه در فضاي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور، براي نخستین بار بوده است، تصریح کرد: بهره جويي از این سیستم، ارتقاي سطح آموزشي و پژوهشي دانشگاه و دستياران فوق تخصصي ستون فقرات و ديگر دستياران را به همراه دارد. 

دکتر فرخی اظهار داشت: بخش فوق تخصصی جراحی ستون فقرات گروه جراحی اعصاب، به عنوان پيشرو در اين زمينه، مي تواند براي جذب دستياران فلوشيپ بين المللي رشته هاي مختلف، شامل جراحي ستون فقرات و مرکز تحقیقات علوم اعصاب نیز می تواند به دستیار فلوشيپ مانيتورينگ عصبي و دكتري علوم اعصاب، با همكاري تيم هاي جراحي ستون فقرات و جراحي مغز و اعصاب دانشگاه، آموزش هاي لازم را در سطح بين المللي ارائه دهد. 

این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، در خصوص استفاده از این دستگاه، گفت: بيماران مبتلا به اين تومورهاي حساس در سطح كشور و كشورهاي مجاور، می توانند با استانداردهای بین المللی، مداوا شوند. 

دکتر فرخی افزود: مركز تحقيقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شیراز، از مراكز تحقيقاتي فعال دانشگاه است كه در زمينه علوم اعصاب شناختي و راه اندازي امكانات آن و همچنين همكاري با ستاد علوم شناختي معاونت تحقيقات و فن آوري نهاد رياست جمهوري، تفاهم نامه های متعددی منعقد كرده و به عنوان قطب علوم شناختي جنوب كشور شناخته مي شود. 

وی همچنین از دكتر سينا صالحي عضو هيئت علمي پژوهشي مركز تحقيقات علوم اعصاب که نوروفیزیولوژی مانيتورينگ اين جراحي ها را به عهده داشته و تمامي مسئولان دانشگاه و وزارت بهداشت كه در اين زمينه همكاري نمودند، تشکر و قدردانی کرد. 

گفتنی است هزينه خريد دستگاه مانیتورینگ سيستم عصبي در حين جراحي هاي نخاع، قریب به 130 هزار يورو بوده است.