رئیس مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز

نام و نام خانوادگی: دکتر مجید رضا فرخی
 مرتبه علمی: استاد تمام
مدرک تحصیلی:
 جراحی مغز و اعصاب با فلوشیپ جراحی ستون فقرات
 مقالات در Pubmed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=farrokhi+mr
 آدرس پستی:
شیراز، بیمارستان شهید چمران، مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز
شماره تماس:

071-36234508

 
 دورنگار: 071-36234508
 کدپستی: 7194815644
پست الکترونیک: farokhim@sums.ac.ir

 
مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شیراز - بولوار شهید چمران - بیمارستان شهید چمران - طبقه همکف - مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز 
 تلفن تماس:  07136234508
دورنگار: 36234508-071
کدپستی: 7194815644 
ایمیل: neuroscien@sums.ac.ir