اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو


سمینار دو روزۀ آموزشی مهارتی نقشه برداری مغز در آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز و با همکاری مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز1396-5-21

سمینار دو روزۀ آموزشی مهارتی نقشه برداری مغز ویژۀ استان فارس در تاریخ 18 و 19 مرداد ماه در آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز و با همکاری مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز برگزار گردید. شرکت کنندگان در این برنامه در روز قبل از برگزاری کارگاه تهران در آزمایشگاه نقشه برداری مغز شیراز حضور یافتند و با امکانات موجود در مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز آشنا شدند. در این سمینار 27 نفر از دانشجویان دکترای رشته های علوم اعصاب، فیزیک پزشکی، مهندسی پزشکی، پزشکی، ارگونومی و فیزیولوژی از شهر شیراز حضور داشتند. مباحث تئوری توسط اساتید دکتر حسین زاده، دکتر کاظمی، دکتر خسروآبادی، دکتر رستمی و دکتر عینالو تدریس شد و قسمت های عملی توسط کارشناسان آزمایشگاه برگزار شد.

در روز اول تکنیک fNIRS و fMRI  بصورت تئوری و عملی، پردازش سیگنال و آنالیز های مرتبط تدریس شد و در روز دوم ابتدا مباحث تئوری و اصول مرتبط با تکنیک EEG/ERP  و انواع روشهای تحریک مغزی مانند tDCS, tACS, TMS  مورد بحث قرار گرفت و سپس روشهای آنالیز داده در EEG و تحریک مغزی بصورت عملی تدریس شد.

هدف از این سمینار، آشنایی پژوهشگران علاقمند با اصول و روشهای مورد استفاده در زمینۀ علوم شناختی و نقشه برداری مغز بود.
 
مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شیراز - بولوار شهید چمران - بیمارستان شهید چمران - طبقه همکف - مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز 
 تلفن تماس:  07136234508
دورنگار: 36234508-071
کدپستی: 7194815644 
ایمیل: neuroscien@sums.ac.ir