اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو


انتخاب جناب استاد دکتر مجید رضا فرخی به عنوان پژوهشگر برگزیده سال 13961396-10-13

 
مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شیراز - بولوار شهید چمران - بیمارستان شهید چمران - طبقه همکف - مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز 
 تلفن تماس:  07136234508
دورنگار: 36234508-071
کدپستی: 7194815644 
ایمیل: neuroscien@sums.ac.ir