طرح های پژوهشی مرکز

[1387]     [1388]     [1389]     [1390]     [1391]     [1392]     [1393]     [1394]

[1395]     [1396]     [1397]

 

1. بررسي سطح سرمي هموسيستين در افراد مبتلا به سكته مغزي ايسكميك به عنوان عامل خطر

2. بررسي اثر پايين آمدن فشار چشم با روش هاي دارويي و جراحي بر فشار و تركيب مايع مغزي نخاعي در مدل حيواني سگ

3. بررسي نتايج حاصل از مقايسه فيكساسيون خلفي قطعه كوتاه با فيكساسيون پلي قطعه كوتاه يا بلند در شكستگي هاي ناحيه توراكولومبار

4. بررسی تاثیر پروفیلاکسی ترانزامیک اسید با دوز پایین در اعمال جراحی ثابت کردن ستون فقرات

5. بررسي يافته هاي سيگنالهاي ميكروامبوليك در مانيتورينگ شريان مياني مغز توسط ترانس كرانيال داپلر سونوگرافي در بيماران سكته مغزي داراي دريچه بيضي باز

6. بررسي اثر آگماتين بر اختلال حافظه فضايي ناشي از ليپو پلي ساكاريد (LPS)

7. بررسي اثر استرس بي حركتي بر مسير سيگنالينگ MAPK ها در هيپوكامپ موش صحرايي باردار

8. بررسي شيوع و انواع آسيب جسمي و مغزي ناشي از تروما در بيماران مبتلا به صرع ارجاعي به بيمارستان نمازي و كلينيك مطهري در سال 1388

9. بررسي اثر درماني آسپيرين و وارفارين در پيشگيري ا ز سكته مغزي مجدد در بيماران سكته مغزي ايسكميك داراي دريچه بيضي باز پر خطر براساس يافته هاي كنتراست ترانس كرانيال داپلر سونوگرافي

10. مقايسه اندازه دريچه باز بيضي و تعداد بابلهاي عبور كرده از آن در ترانس ازوفاژيال اكوكارديوگرافي با تعداد سيگنال هاي ميكروامبوليك در كنتراست ترانس كرانيال داپلر سونوگرافي در بيماران سكته مغزي ايسكميك

11. مقايسه شيوع علل انعقادپذيري در بيماران سكته مغزي ايسكميك داراي دريچه بيضي باز با گروه كنترل بدون سابقه سكته مغزي

12. تعيين اثر انسولين و ملاتونين بر حافظه فضايي موش هاي صحرايي نر با و بدون القاء اسيد كاينيك

13. بررسي نتايج درماني شكستگي مهره ناشي از استئوپروز به روش ورتبروپلاستي (PVP) و درمان رايج طبي

14. بررسي اسانس روغني مرزه خوستاني بر ايجاد، رفع و عود ترجيح مكان شرطي شده ناشي از مورفين در موش صحرايي نر

15. مقايسه الگوي ترسيم افراد بهنجار و افراد داراي ضايعه مغزي بر حسب محل ضايعه در هر يك از لوبهاي مغز در آزمون ديداري- حركتي بندر گشتالت     

16. بررسی شیوع گردن درد در بیماران مبتلا به میگرن در مقایسه با سایر علایم شایع میگرن

17. بررسی شیوع تنگی عروق اینتراکرانیال در بیماران سکته مغزی ایسکمیک با استفاده از سونوگرافی Transcranial Doppler در سال 1391-1390

18. بررسی نتایج جراحی فیکساسیون در بیماران مبتلا به اسکولیوز دژنراتیو در سالهای 1388 تا 1390

19. بررسی اثر کتامین بر مراحل اکتساب، تثبیت و به خاطر آوری حافظه مرجع ماز آبی موریس و میزان فعالیت Akt در هیپوکامپ

20. بررسی تاثیر رژیم ترکیبی توپیرامات و پروپرانولول بر کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بیماران مبتلا به میگرن در شیراز در سال1389

21. بررسي نتايج استفاده از Acrylic cage , peek cage در فيوژن گردني متعاقب ديسككتومي گردن

22. تعيين حساسيت سه روش تزريق نرمال سالين آژيته بدن مانور والسالوا، نرمال سالين آژيته با مانور والسالوا و نرمال سالين آژيته و خون بدون مانور والسالوا در كنتراست ترانس كرانيال داپلر سونوگرافي در تشخيص دريچه بيضي باز در مقايسه با تست طلايي اكوكارديوگرافي

23. بررسي شيوع افسردگي و اضطراب در بيماران مبتلا به صرع كاذب بستري در بخش مراقبت هاي ويژه بيماران صرعي بيمارستان نمازي در سال 89- 88

24. بررسي شيوع خصوصيات دموگرافيك و عوامل زمينه ساز بيماران مبتلا به صرع كاذب مراجعه كننده به بيمارستان نمازي شيراز از آبان 88 تا اسفند 88

25. تعيين خصوصيات دموگرافيك و نوار مغز در بيماران مبتلا به صرع ايديوپاتيك جنراليزه مراجعه كننده به درمانگاه مطهري از آبان 87  تا مهر 89  

26. نتايج فيكساسيون قدامي با استفاده از يك پيچ در شكستگي هاي زائده دنداني (اودونتوئيد) مهره دوم گردني                        

27. بررسی اثر حفاظتی آگماتین در برابر سمیت نورونی ناشی از بتا آمیلوئید در نورون های کشت یافته هیپوکامپ

28. پیش بینی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بیماران مولتیپل اسکلوروزیس و تاثیر مولفه های تاب آوری, پیروی از درمان و شدت بیماری

29. بررسی علل و پیش اگهی استاتوس اپی لپتیکوس در بزرگسالان

30. تاثیر سربرولایزین بر پیش آگهی بیماران ضربه مغزی شدید

31. بررسي اثر متيلن بلو در جلوگيري از فيبروز اپيدورال بعد از انجام لامينكتومي و ديسككتومي لومبار

32. بررسي نقش نيتريك اكسيد درون زا بر اكتساب، تثبيت و به خاطر آوري حافظه فضايي و ميزان فعاليت ERK, CaMKII هيپوكامپ در رت نر

33. اثر داروهاي ضد تشنج بر نوار مغز در بيماران مبتلا به صرع ايديوپاتيك جنراليزه مراجعه كننده به درمانگاه مطهري از آبان 87 تا مهر 89

34. تعيين دانش و نگرش دبيران زيست شناسي استان فارس در مورد صرع

35. بررسي تاثير تزريق سلول هاي بنيادي در بهبود سكته مغزي به روش درون شرياني در موش صحرايي

36. بررسي يافته هاي اكوكارديوگرافي ترانس- ازوفاژيال در بيماران دچار سكته مغزي ايسكميك در بيمارستان نمازي شيراز در سال 1389

37. بررسي اپيدميولوژي بيماران مبتلا به سكته مغزي بستري شده در بيمارستان نمازي شيراز- 1389

38. بررسي كيفيت زندگي مرتبط با سلامت در مراقبين بيماران مبتلا به صرع و مقايسه با گروه كنترل

39. مقايسه كيفيت زندگي مرتبط با سلامت در بيماران مبتلا به صرع ژنراليزه و موضعي و گروه كنترل

40. مقايسه ميزان درد قبل و بعد از درمان ورتبروپلاستي در شكستگي هاي ستون فقرات ناشي از متاستاز بر روي كاهش درد

41. مقايسه ميزان درد در مبتلايان به همانژيوم تهاجمي ستون فقرات با اثر فشاري بر نخاع قبل و بعد از درمان

42. بررسی نقش MAPK ها در اثر حفاظتی انسولین در برابر سمیت ناشی از روتنون در نورونهای نوروبلاستومای انسانی (SH-SY5Y)

43. بررسی اثرات احتمالی انسولین در برابر اپوپتوز نورونهای نوروبلاستومای انسانی (SH-SY5Y) ناشی از توکسین روتنون به عنوان یک مدل In-vitro بیماری پارکینسون

44. نقش جنسیت در تظاهرات بالینی صرع کاذب

45. اپیدمیولوژی و ریسک فاکتورهای عوارض ونتریکولوستومی در بیماران دچار ترومای مغزی بیمارستان شهید رجایی 1389-1391

46. An epidemiological study of cranioplasty patients after traumatic decompressive craniectomy in Shiraz Namazee and Rajaee hospitals from March 2010 till March 2012

47. تهیه بانک اطلاعاتی جهت بیماران مبتلا به ضربه مغزی بستری در بیمارستان های علوم پزشکی شیراز

48. راهکارهای درمان تشنج های کنترل نشده: تشخیص و رفع مقاومت دارویی کاذب و درمان مقاومت های واقعی

49. تعیین اثرات ابتلا یا مواجه به صرع و صرع کاذب به طور همزمان بر تظاهرات صرع کاذب

50. تعیین خصوصیات سندرم وست در جنوب ایران

51. بررسی اپیدمیولوژیک مصدومان مبتلا به ضربه مغزی شدید بستری شده در بیمارستان شهید رجایی شیراز ۱۳۸۹-۱۳۹۱

52. تعیین علل تشنجهای کنترل نشده در کودکان

53. سندرم لنوکس گاستاو در جنوب ایران

54. بررسی اثر آگماتین بر اختلال حافظه و تغییرات ILK ، GSK-3β و BDNF هیپوکامپ ناشی از تزریق درون بطنی STZ در رت نر

55. Evaluation of transesophageal echocardiography findings in patients with lacunar stroke,Namazi hospital, between years 2008-2009.

56. تومورهای ساکروم تحت عمل جراحی در مرکز آموزشی درمانی شهید چمران شیراز از سال 1391-1394

57. اپیدمیولوژی تومورهای طناب نخاعی در بیماران عمل شده در بیمارستان شهید چمران شیراز

58. بررسی نتایج اصلاح کیفوز بدنبال جراحی اسپوندیلوز ستون فقرات گردنی در بیمارستان شهید چمران سالهای91 -93

59. بررسی اپیدمیولوژیک بیماران ترومای مغزی تحت جراحی کرانیکتومی دکمپرسیو در بیمارستان شهید رجایی 91-92

60. تعیین خصوصیات بالینی صرع کاذب در فارس

61. بررسی شیوع آسیب های فیزیکی در تشنجهای کاذب

62. تاثیر سلنیوم تزریقی بر پیش آگهی بیماران ضربه مغزی شدید

63. بررسی ویژگیهای بالینی و دموگرافیک بیماران مبتلا به تشنج استاتوس کاذب در درمانگاه صرع امام رضا و بیمارستان نمازی از 1388-1392

64. بررسی ارتباط یافته های التهابی CSF با خون محیطی در بیماران تب دار دچار ضربه مغزی

65. بررسي اثر امواج الكترومنگتيك كنترل شده بر سلول هاي بنيادي مزانشيمال در محيط كشت داراي ذرات نانوتيوب كربني و تحريك تمايز آن در جهت سلول هاي عصبي

66. مقایسه توانایی تشخیص چهره در بیماران بعد از برداشتن لوب گیجگاهی یکطرفه راست یا چپ

67. اثر نوبیلتین بر سمیت ناشی از روتنون در سلول های SH-SY5Y با در نظر گرفتن مسیر MAPK ها

68. اثر نوبیلتین بر سمیت ناشی از 6-OHDA در سلول های SH-SY5Y با در نظر گرفتن مسیر PI3/Akt/GSK3β

69. نیاز سنجی استفاده از وب 2 در آموزش بالینی توسط اعضائ هیئت علمی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز

70. بررسی نظرات نورولوژیستهای استان فارس در مورد صرع کاذب

71. بازنمایی شباهت اشکال در کورتکس گیجگاهی تحتانی میمون

72. بررسی نقش MAPK ها در اثر حفاظتی کورکومین در برابر سمیت ناشی از روتنون در نورونهای نوروبلاستومای انسانی (SH-SY5Y)

73. بررسی نقش مسیرهای PI3/Akt/GSK-3β و ERK در اثر پروتکتیو کورکومین در برابر سمیت ناشی از6-OHDA در نورونهای نوروبلاستومای انسانی (SH-SY5Y

74. بررسی پذیرش پذیری در بیماران مبتلا به صرع مراجعه کننده به درمانگاه صرع شیراز

75. بررسی اپیدمیولوژی صرع میوکلونیک جوانان در فارس

76. بررسی خصوصیات صرع تمپورال در فارس

77. بررسی عوارض نورولوژیک پیوند کبد کودکان در بیمارستان نمازی شیراز - به همراه پیگیری یک ساله

78. بررسی اثرات احتمالی سینامالدئید در برابر سمیت سلولی ناشی از بتا آمیلوئید در کشت سلولهای PC12 با در نظر گرفتن مسیر سیگنالینگ GSK -3β

79. بررسی اثرات احتمالی کافئین در برابر سمیت سلولی ناشی از بتا آمیلوئید در کشت سلولهای PC12 با در نظر گرفتن مسیر سیگنالینگ GSK -3β

80. بررسی میزان بالانس ساژیتال اسپینوپلویک در بیماران دژنراتیو فقرات کمری

81. بررسی ارتباط گیرنده های سیگما در بروز اثرات ضدتشنج اپی پرامول، یک داروی ضدافسردگی، در مدل تشنج کیندلینگ ناشی از پنتیلن تترازول در موش سوری

82. بررسی مدارهای نورونی مرتبط با پردازش اطلاعات کلی و دقیق چهره در کورتکس گیجگاهی پایینی میمون

83. بررسی نقش مهار گلیکوژن سینتاز کیناز-3 بتا در بروز اثرات محافظت کنندگی نورونی عصاره متانولی سارگاسوم الیگوسیستوم در کشت نورونی SH-SY5Y آلوده شده به بتا آمیلویید

84. بررسی نقش کافئین همراه یا بدون تحریک مغناطیسی درون جمجمه ای در بازتوانی عصبی اختلالات حرکتی بیماران دچار سکته تحت حاد مغزی

85. ارزیابی اثربخشی رژیم کتوژنیک همراه با پیگیری در درمان صرع مقاوم کودکان مراجعه کننده به بیمارستان نمازی

86. بررسی نقش گیرنده های آدنوزینی، ریانودینی و NMDA در بروز اثرات محافظت کننده نورونی سینامالدئید در سمیت ناشی از بتا آمیلوئید در کشت سلول های نورونی SHSY5Y

87. بررسی نقش گیرنده های آدنوزینی،ریانودینی و N-متیل-D- آسپارتات در بروز اثرات محافظت کننده نورونی کافئین در سمیت ناشی از بتا آمیلوئید در کشت سلولی SHSY5Y

88. بررسی اثرات محافظت کنندگی نورونی عصاره جلبک دریایی سارگاسوم الیگوسیستوم در برابر سمیت نورونی ناشی از بتا آمیلویید درکشت سلولی SHSY5Y

89. بررسی نقش نوروتروفیک فاکتور S100B در بروز اثرات محافظت کنندگی سلولی سدیم والپروات در کشت سلولی آستروسیتی 1321N1

90. بررسی اثر S100B در بروز آسیب سلولی ناشی از ماده تشنج زای پنتیلن تترازول در کشت سلول های آستروسیتی 1321N1

91. ارائه روشی مبتنی بر بازی و نوروفیدبک جهت بهبود عملکرد های حرکتی و شناختی در کودکان دچار اختلال تکاملی هماهنگی

92. ساخت يك وسيله پوشيدني براي اندازه گيري و كمي سازي هوشمند اختلالات حركتي بيماران و پيگيري درمان

93. عاقبت بیماران مبتلا به تشنج پسیکوژنیک در بیماران مراجعه کننده به مرکز صرع وابسته با دانشگاه علوم پزشکی شیراز

94. اثر اسپیرونولاکتون در جلوگیری از کاهش حافظه در مدل حیوانی بیماری آلزایمر ناشی از بتا آمیلویید در موش صحرایی: بررسی فعال شدن سلول های گلیا

95. تاثیر الگوی توانمند سازی خانواده بر کیفیت زندگی کودکان مبتلا به صرع در مراکز منتخب دانشگاه علوم پزشکی شیراز و کرمان 1396

96. بررسی اپیدمیولوژیک تومرهای اولیه مغزی در استان فارس طی سال های 74 الی 94

97. بررسی و مقایسه تأثیر داروی ترانزامیک اسید بر میزان خونریزی حین عمل و استفاده از فرآورده های خونی بین دو روش جراحی فیوژن خلفی جانبی و فیوژن خلفی بین مهره ای در بیماران مبتلا به اسپاندیلولیستزیس ایستمیک

98. Yield of EEG monitoring in children with developmental disabilities.

99. بررسی نقش التهاب دراثرات ضدتشنج داروهای ضدصرع در مدل تشنج ناشی از پنتیلن تترازول در موش صحرایی

 
مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شیراز - بولوار شهید چمران - بیمارستان شهید چمران - طبقه همکف - مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز 
 تلفن تماس:  07136234508
دورنگار: 36234508-071
کدپستی: 7194815644 
ایمیل: neuroscien@sums.ac.ir