پیوندهای مفید


تجهیزات و امکانات مرکز در زمینه علوم اعصاب شناختی:

·        دستگاه نوار مغزی 32 کانال با نرخ نمونه برداری بالا (32 channel EEG and ERP system)

·        دستگاه تحریک مغناطیسی مغز (repeated Transcranial Magnetic Stimulation)

·        دستگاه نوروفیدبک و بیو فیدبک (10 channel Neurofeedback and Biofeedback)

·       دستگاه مانیتورینگ اعصاب هنگام جراحی (16 Channel Intraoperative nerve monitoring )

·       دستگاه الکتروکورتیکوگرافی و تحریک کورتکس (64 channel Electrocortocography and cortical stimulation)

·       تصویر برداری عملکردی مغز و تصویر برداری راه های عصبی (fMRI and DTI)

·       سیستم مانیتورینگ حرکت چشم و سایکوفیزیک (Eye tracking and Psychophysics)

 


 
مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شیراز - بولوار شهید چمران - بیمارستان شهید چمران - طبقه همکف - مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز 
 تلفن تماس:  07136234508
دورنگار: 36234508-071
کدپستی: 7194815644 
ایمیل: neuroscien@sums.ac.ir