پیوندهای مفید


نوروفیدبک، بیوفیدبک (Neurofeedback, Biofeedback) :

در روش نوروفیدبک با استفاده از دستگاه EEG-ERP سیگنال های مغزی بیمار در حال فعالیت شناختی دریافت و به لحظه پردازش میشود. یک کامپیوتر بر اساس اطلاعات دریافتی از پردازش به لحظه این سیگنال ها، بازخوردی را به بیمار میدهد. بازخورد سیستم معمولا تصویری یا شنوایی است و مغز بیمار در طی این فرایند یاد میگیرد رفتارهای با بازخورد مثبت را تقویت و رفتارهای همراه با بازخورد منفی را تضعیف کند.

 


 
مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شیراز - بولوار شهید چمران - بیمارستان شهید چمران - طبقه همکف - مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز 
 تلفن تماس:  07136234508
دورنگار: 36234508-071
کدپستی: 7194815644 
ایمیل: neuroscien@sums.ac.ir