پیوندهای مفید


مانیتورینگ اعصاب در جراحی مغز و ستون فقرات (Intraoperative Nerve Monitoring) :

در تمام جراحی های دنیا اعمال جراحی ستون فقرات را با کمک دستگاهی انجام می دهند که عملکرد نخاع را در حین جراحی مانیتور میکند. در این سیستم از طريق اعمال تحريكات الكتريكي بر قشر مغز و بررسي پاسخ آن در اعصاب حركتي محيطي (MEP) و يا از طريق تحريك حسي در اندام و بررسي پاسخ آن در قشر مغز SSEP وضعيت اعصاب در معرض خطر در نخاع پايش شده و هرگاه فشاری اضافه بر روی نخاع وارد شود یا شروع آسیب دیدگی به نخاع برسد وضعیت بر روی دستگاه قابل مشاهده است. توسط این سیستم امکان مانیتورینگ دیگر اعصاب محیطی نیز وجود دارد و بطور همزمان میتوان از فعالیت نورنهای ثبت شده در انجام پژوهشهای مرتبط با آسیب عصبی استفاده کرد.


 
مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شیراز - بولوار شهید چمران - بیمارستان شهید چمران - طبقه همکف - مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز 
 تلفن تماس:  07136234508
دورنگار: 36234508-071
کدپستی: 7194815644 
ایمیل: neuroscien@sums.ac.ir