پیوندهای مفید


الکتروکورتیکوگرافی و تحریک الکتریکی کورتکس (Electrocortocography and cortical stimulation)

برای انجام الکتروکورتیکوگرافی، الکترودهای مغزی (64 کانال) که به الکترود های سطحی معروف هستند (surface electrode) در هنگام جراحی بصورت مستقیم بر روی سطح کورتکس مغز قرار میگیرند و میتوانند فعالیت های مغزی را با دقت بالا ثبت کنند. با توجه به قابلیت الکتروکورتیکوگرافی امکان مانیتورینگ جراحی هم در بیماران صرع غیر قابل درمان با دارو جهت مکان یابی کانون صرع و هم در بیماران دارای تومور مغزی جهت ممانعت از آسیب به قسمتهای حساس مغز در عمل جراحی وجود خواهد داشت. بطور همزمان امکان ثبت فعالیتهای مغزی و تحریک الکتریکی کورتکس در هنگام انجام فعالیتهای شناختی جهت انجام تحقیقات پیشرفته در زمینه چگونگی کارکرد مغز فراهم می گردد.

مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز تنها مرکز در کشور می باشد که با همکاری ستاد علوم شناختی به این فناوری مجهز خواهد شد.


 
مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شیراز - بولوار شهید چمران - بیمارستان شهید چمران - طبقه همکف - مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز 
 تلفن تماس:  07136234508
دورنگار: 36234508-071
کدپستی: 7194815644 
ایمیل: neuroscien@sums.ac.ir