پیوندهای مفید


انجام تحقیق در زمینه علوم اعصاب سیستمی و شناختی:


انجام پژوهش های کلینیکی در زمینه:

·        مکانیسم های نورونی اختلالات حرکتی (DBS, Electrocortocography )

·        عملکرد موتور کورتکس در ضایعات مغزی  (fMRI)

·        چگونگی ارتباطات مغز در ضایعات مغزی (DTI and tractography)

·        مکانیسم های نورونی اختلالات توجه در کودکان (EEG,ERP and Neurofeedback, rTMS)

·        مکانیسم های نورونی اختلالات وسواسی، اضطرابی  (EEG,ERP and Neurofeedback, rTMS)

·        تروما های مغزی(EEG,ERP and rTMS)

·        صرع (Electrocortocography)

 

انجام پژوهش های پایه در زمینه:

·        حافظه کاری (EEG,ERP and rTMS)

·        مکانیسم های نورونی شناسایی اشیا (Electrophysiology, EEG,ERP, fMRI)

·        بینایی و حرکات چشم در جستجو (Psychophysics, EEG,ERP and rTMS)

·        مکانیسم های نورونی توجه (Psychophysics, EEG,ERP and rTMS)

·       سیستم حرکتی مغز (DBS, Electrocortocography, rTMS )

·       الکتروفیزیولوژی نخستیان با همکاری پژوهشگاه دانشهای بنیادی’IPM’

·       مکانسیم های نورونی تصمیم گیری (EEG,ERP,  rTMS and fMRI)

 

 

 

سرویس دهی به بیماران سرپایی (Neuro-rehabilitation research clinic):

گروه روانپزشکی:

·        کمک تشخیصی و درمان افسردگی  (Brain mapping and rTMS)

·        کمک تشخیصی و درمان اختلال وسواسی اضطرابی (Brain mapping, Neurofeedback and rTMS)

·        کمک تشخیصی و درمان اختلال توجه (Brain mapping, Neurofeedback and rTMS)

·        درمان استرس (Neurofeedback)

·        بازتوانی اعتیاد (Neurofeedback and rTMS )

گروه نورولوژی:

·        توانبخشی عصبی در بیماری های اختلال حرکتی   (rTMS)

·        توانبخشی عصبی در آسیب و سکته های مغزی  (rTMS and Neurofeedback)

·        کمک تشخیصی و درمان صرع (Brain mapping,  rTMS)

گروه جراحی مغز و اعصاب:

·        توانبخشی عصبی در ترومای مغزی (rTMS and Neurofeedback)

 

 

سرویس دهی به بیماران بستری:

گروه جراحی مغز و اعصاب:

·        درمان بیماران دارای اختلال حرکتی (Deep Brain Stimulation)

·        مانیتورینگ عمل نخاع (Somatosensory and motor evoked potential)

·       کمک تشخیصی در جراحی صرع (Electrocortocography and cortical stimulation)

·       مانیتورینگ جراحی تومور مغزی (Electrocortocography and cortical stimulation)

 

توانایی های آموزشی:

·       برگزاری دوره دکترای پژوهشی علوم اعصاب شناختی

·        برگزاری سمینار  و کارگاههای آموزشی بین المللی

·        برگزاری دوره های فلوشیپ

·        همکاری اساتید ایرانی که در دانشگاههای دنیا صاحب کرسی هستند و با مرکز در ارتباط می باشند.

 

        IBRO, International Brain Research Organization

       Brain science

        Mechanism of Attention

      Neuroscience Methods

o   Neurofeedback

o   Transcranial Magnetic Stimulation

o   Event Related Potentials and Brain Mapping

o   Electrophysiology

o   Deep Brain Stimulation

o   Neural data analysis

o   Brain imaging

 

 

ایجاد نقشه مغزی (Brain Mapping) :

با استفاده از EEG مي‌توان امواج را دريافت، ثبت و سپس با استفاده از كامپيوتر تحليل كرد. الكترو انسفالوگرافي كمی (Quantitative ElectroEncephaloGraphy)  وسيله‌اي براي ارزيابي و اندازه‌گيري امواج مغزي و خصوصيات مربوط به آن‌هاست. امواج مغزی را در حالت‌های مختلف چشم بسته، چشم باز و انجام یک تکلیف شناختی مانند خواندن، ثبت کرده، سپس این امواج بوسيله كامپيوتر، برحسب فركانس تفكيك شده و براساس شدت فعاليت در رنگ‌هاي مختلف نمايش داده مي‌شوند (Brain Map).

تصویر برداری عملکردی مغز (fMRI) امکان نشان دادن عملکرد مغز و کورتکس های درگیر در هنگام فعالیتهای شناختی را پدید می آورد و یک نقشه مغزی دقیق از نواحی فعال در یک عملکرد خاص را نمایش می دهد.  fMRI با استفاده از دستگاه MRI با میدان بالا و تجهیزات جانبی و آنالیز های پیشرفته بعد از اسکن مغزی انجام میشود. مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز بعد از تهران دومین مرکز در کشور می باشد که با همکاری مرکز تحقیقات رادیولوژی به این فناوری مجهز است.

تحریک مغناطیسی غیر تهاجمی مغز (repeated Transcranial Magnetic Stimulation) :

تحریک مغناطيسي مغز (rTMS) روشي است كه در آن فعاليت الكتريكي در مغز تحت تأثير ميدان‌هاي مغناطيسي قرار مي‌گيرد. ميدان مغناطيسي از طريق جريان پالس‌هایي كه توسط يك سيم‌پيچ 8 شكل ايجاد مي‌شود، از سر عبور می کند. اين سيم‌پيچ كه رويه آن پلاستيكي است بصورت مستقيم بر روي پوست سر گذاشته مي‌شود و از اين طريق ميدان مغناطيسي مي‌تواند نواحي خاصي از قشر مغز را تحريك كند. ميدان مغناطيسي كه توسط rTMS ايجاد مي‌شود بدون درد و بصورت كاملاً ايمن از سطح پوست و جمجمه مي‌گذرد و باعث ايجاد جرياني در سلولهاي عصبي مغز مي‌شود. بخاطر اینکه ميدان‌هاي مغناطيسي در يك فواصل منظم ارائه مي‌شوند، آن را TMS تكراري يا rTMS مي‌نامند.

نوروفیدبک، بیوفیدبک (Neurofeedback, Biofeedback) :

در روش نوروفیدبک با استفاده از دستگاه EEG-ERP سیگنال های مغزی بیمار در حال فعالیت شناختی دریافت و به لحظه پردازش میشود. یک کامپیوتر بر اساس اطلاعات دریافتی از پردازش به لحظه این سیگنال ها، بازخوردی را به بیمار میدهد. بازخورد سیستم معمولا تصویری یا شنوایی است و مغز بیمار در طی این فرایند یاد میگیرد رفتارهای با بازخورد مثبت را تقویت و رفتارهای همراه با بازخورد منفی را تضعیف کند.

 

 

مانیتورینگ اعصاب در جراحی مغز و ستون فقرات (Intraoperative Nerve Monitoring) :

در تمام جراحی های دنیا اعمال جراحی ستون فقرات را با کمک دستگاهی انجام می دهند که عملکرد نخاع را در حین جراحی مانیتور میکند. در این سیستم از طريق اعمال تحريكات الكتريكي بر قشر مغز و بررسي پاسخ آن در اعصاب حركتي محيطي (MEP) و يا از طريق تحريك حسي در اندام و بررسي پاسخ آن در قشر مغز SSEP وضعيت اعصاب در معرض خطر در نخاع پايش شده و هرگاه فشاری اضافه بر روی نخاع وارد شود یا شروع آسیب دیدگی به نخاع برسد وضعیت بر روی دستگاه قابل مشاهده است. توسط این سیستم امکان مانیتورینگ دیگر اعصاب محیطی نیز وجود دارد و بطور همزمان میتوان از فعالیت نورنهای ثبت شده در انجام پژوهشهای مرتبط با آسیب عصبی استفاده کرد.

 

الکتروکورتیکوگرافی و تحریک الکتریکی کورتکس (Electrocortocography and cortical stimulation)

برای انجام الکتروکورتیکوگرافی، الکترودهای مغزی (64 کانال) که به الکترود های سطحی معروف هستند (surface electrode) در هنگام جراحی بصورت مستقیم بر روی سطح کورتکس مغز قرار میگیرند و میتوانند فعالیت های مغزی را با دقت بالا ثبت کنند. با توجه به قابلیت الکتروکورتیکوگرافی امکان مانیتورینگ جراحی هم در بیماران صرع غیر قابل درمان با دارو جهت مکان یابی کانون صرع و هم در بیماران دارای تومور مغزی جهت ممانعت از آسیب به قسمتهای حساس مغز در عمل جراحی وجود خواهد داشت. بطور همزمان امکان ثبت فعالیتهای مغزی و تحریک الکتریکی کورتکس در هنگام انجام فعالیتهای شناختی جهت انجام تحقیقات پیشرفته در زمینه چگونگی کارکرد مغز فراهم می گردد.

مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز تنها مرکز در کشور می باشد که با همکاری ستاد علوم شناختی به این فناوری مجهز خواهد شد.

 

 

 


 
مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شیراز - بولوار شهید چمران - بیمارستان شهید چمران - طبقه همکف - مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز 
 تلفن تماس:  07136234508
دورنگار: 36234508-071
کدپستی: 7194815644 
ایمیل: neuroscien@sums.ac.ir