پیوندهای مفید


انجام پژوهش های کلینیکی در زمینه:


·        مکانیسم های نورونی اختلالات حرکتی (DBS, Electrocortocography )

·        عملکرد موتور کورتکس در ضایعات مغزی  (fMRI)

·        چگونگی ارتباطات مغز در ضایعات مغزی (DTI and tractography)

·        مکانیسم های نورونی اختلالات توجه در کودکان (EEG,ERP and Neurofeedback, rTMS)

·        مکانیسم های نورونی اختلالات وسواسی، اضطرابی  (EEG,ERP and Neurofeedback, rTMS)

·        تروما های مغزی(EEG,ERP and rTMS)

·        صرع (Electrocortocography)

 


 
مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شیراز - بولوار شهید چمران - بیمارستان شهید چمران - طبقه همکف - مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز 
 تلفن تماس:  07136234508
دورنگار: 36234508-071
کدپستی: 7194815644 
ایمیل: neuroscien@sums.ac.ir