پیوندهای مفید


سرویس دهی به بیماران سرپایی ( (Neuro-rehabilitation research clinic:

گروه روانپزشکی:

·        کمک تشخیصی و درمان افسردگی  (Brain mapping and rTMS) )

·        کمک تشخیصی و درمان اختلال وسواسی اضطرابی (Brain mapping, Neurofeedback and rTMS)

·        کمک تشخیصی و درمان اختلال توجه (Brain mapping, Neurofeedback and rTMS)

·        درمان استرس (Neurofeedback)

·        بازتوانی اعتیاد (Neurofeedback and rTMS )

گروه نورولوژی:

·        توانبخشی عصبی در بیماری های اختلال حرکتی (   (rTMS)

·        توانبخشی عصبی در آسیب و سکته های مغزی ( (rTMS and Neurofeedback)

·        کمک تشخیصی و درمان صرع (Brain mapping,  rTMS)

گروه جراحی مغز و اعصاب:

·        توانبخشی عصبی در ترومای مغزی ( (rTMS and Neurofeedback)


 
مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شیراز - بولوار شهید چمران - بیمارستان شهید چمران - طبقه همکف - مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز 
 تلفن تماس:  07136234508
دورنگار: 36234508-071
کدپستی: 7194815644 
ایمیل: neuroscien@sums.ac.ir