پیوندهای مفید


سرویس دهی به بیماران بستری:

گروه جراحی مغز و اعصاب:

·        درمان بیماران دارای اختلال حرکتی (Deep Brain Stimulation)

·        مانیتورینگ عمل نخاع (Somatosensory and motor evoked potential)

·       کمک تشخیصی در جراحی صرع (Electrocortocography and cortical stimulation)

·       مانیتورینگ جراحی تومور مغزی (Electrocortocography and cortical stimulation)


 
مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شیراز - بولوار شهید چمران - بیمارستان شهید چمران - طبقه همکف - مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز 
 تلفن تماس:  07136234508
دورنگار: 36234508-071
کدپستی: 7194815644 
ایمیل: neuroscien@sums.ac.ir